Könyvelés Székesfehérváron szakértői kezekben

Könyvelés, bérszámfejtés

Teljes körű könyvvezetés

 • Eszközök, beruházások mennyiségi és értékbeli nyilvántartása.

 • Kimenő és beérkező számlák értékbeli nyilvántartása.

 • A bankforgalommal kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

 • Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése.

 • Analitikus nyilvántartások vezetése.

 • Igény szerint havi, negyedéves zárlatok készítése.

 • Év végi zárlat, mérleg eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow.

 • Kimenő számlák elkészítése megállapodás alapján.

Bérszámfejtés és munkaügyi adminisztráció

A bérszámfejtéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi feladatot átvállaljuk, pontos, precíz és megbízható partnerként támogatjuk ügyfeleinket a bérszámfejtés és a munkaügyi adminisztráció területein. Nagy tapasztalattal rendelkező munkatársaink szaktudása kiemelkedő, többek között a személyi jövedelemadó, a társadalom- és nyugdíjbiztosítás, illetve minden olyan egyéb elszámolandó kötelezettség és ezek teljes adminisztrációja területén, amely a munkavállaláshoz kapcsolódik.

A bérszámfejtés keretein belül nyújtott szolgáltatások:

 • Dolgozók be- és kiléptetése;

 • Dolgozók adatainak nyilvántartása;

 • Havi bérszámfejtés elkészítése;

 • Havi adatszolgáltatások elkészítése;

 • Bérpótlékok, egyéb juttatások számfejtése;

 • Jövedelmek, járulékok elektronikus adatszolgáltatása;

 • Önkéntes nyugdíjpénztári bevallások elkészítése;

 • Adatszolgáltatások teljesítése;

 • Munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítése;

 • Könyvelés részére bérfeladás készítése az igényelt bontásban és formátumban;

 • Fizetendő adók és járulékok listájának elkészítése a bérszámfejtés adataiból;

 • Adóbevallások készítése;

 • Adókötelezettségek nyilvántartása;

 • Munkaügyi nyilvántartások kezelése;

 • Szabadságok és túlórák nyilvántartása;

 • Dolgozói levonások nyilvántartása, kezelése;

 • Adategyeztetések az adóhatóságokkal és a nyugdíjpénztárakkal.

Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

 • ÁFA bevallások

 • EU-s adószám esetén összesítő nyilatkozatok elkészítése

 • Egyéb, adóhatósághoz benyújtandó bevallások

 • Önkormányzati adók bevallása

 • Statisztikai jelentések elkészítése

Szabályzatok elkészítése

 • Számvitel politika

 • Számlarend

 • Leltározási szabályzat

 • Pénzkezelési szabályzat

 • Értékelési szabályzat

Helyszíni könyvelés

KINEK JAVASOLJUK?  

Olyan ügyfeleknek,ahol nem dolgozik saját könyvelő, de szeretnék, ha a könyvelés a helyszínen történne, a bizonylatok és iratanyagok helyben maradnának.  Ez működhet társaságunk által használt könyvelési szoftverében, vagy a megrendelő saját könyvelési rendszer segítségével.

MIÉRT HASZNOS?

 Munkatársunk segítségével az általunk kínált könyvelési szoftverrel, vagy a saját, személyre szabott rendszerében  olyan hatékony adatbázist alakíthat ki, melynek segítségével a jogszabályi kötelezettségeken túl, az egyedi vezetői igényeknek megfelelő nyilvántartások is könnyen elkészíthetők. Az információk tartalmáért számviteli területre specializálódott szakemberek vállalnak felelősséget.

Szolgáltatásunk önálló könyvelési osztály nélkül is könnyen hasznosítható, ezzel a felesleges papírmunkától is megkíméljük a cégét.

MIT TESZÜNK?

 Az Ön vállalatának gazdasági eseményeiről teljes körű nyilvántartást vezetünk, és ehhez nem kell az iratokat átadni, postázni, külső helyen tárolni. Elemezzük és a kívánt formában elkészítjük az időszakos kimutatásokat, illetve éves beszámolókat, tájékoztatjuk a hatályos szabályokról, felhívjuk a figyelmét a lehetőségekre és a kockázatokra.

Kapcsolat

Cég: Kilman Consulting KFT
Adószám:12597172-2-07 

Cím:
8000 Székesfehérvár
Tóvárosi lakónegyed 31. II/1.

Tel:
+36 22 500-518
Fax:
+36 22 500-519
E-mail:
info@kilman.hu

Tanúsítványunk

Megosztás

Gyakori kérdések

Cafetéria változások 2019. január 1-től.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2019-től jelentősen leszűkítette a béren kívüli juttatás, valamint az egyes meghatározott juttatás keretében, valamint adómentesen adható juttatások körét. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Módtv2.) további módosításokat tartalmaz a cafeteria keretében adható juttatási elemekre vonatkozóan. Béren kívüli juttatások A munkáltató 2019. január 1-jétől béren kívüli juttatásra vonatkozó kedvező közteherfizetés mellett kizárólag a SZÉP-kártya egyes alszámláira nyújthat támogatást. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezen időponttól a munkáltató béren kívüli juttatásként nem adhat a munkavállalóinak legfeljebb évi 100 000 forint összegű pénzjuttatást. Erre tekintettel a 2018. december 31-ét követően a munkáltató által a munkavállalónak nyújtott készpénzjuttatás a felek közötti jogviszonyból származó jövedelemnek minősül, így a magánszemély nem önálló tevékenységéből (munkaviszonyából) származó jövedelmeként viseli a közterheket. Amennyiben a munkáltató a 2018. évre vonatkozó 100 ezer forint összegű pénzjuttatás arányos részét a december havi munkabérrel együtt 2019 januárjában utalja át a munkavállalóknak, arra vonatkozóan nem alkalmazhatja az Szja tv. 26. § (1) bekezdésében foglalt szabályt, mely szerint, ha a munkaviszonyból származó, előző naptári évre vonatkozó bevételt a következő év január 10-éig fizetik ki, azt az előző naptári év utolsó napján megszerzett jövedelemnek kell tekinteni. Ennek oka az, hogy a pénzjuttatás 2018-ban nem összevont alapba tartozó, hanem külön adózó jövedelem, mely után az adó a kifizetőt terheli. A módosítás az egyes SZÉP-kártya alszámlákra juttatható támogatás összegét, az éves rekreációs keretösszeget, valamint az értékhatárokat, illetve a rekreációs keretösszeget meghaladó juttatás adókötelezettségére vonatkozó szabályokat nem érinti. 2019-től a közteher alapja a juttatás értéke, amely után a kifizetőt 15 százalék szja, továbbá a juttatást 19,5 százalék szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli 2019. január 1-jétől [2018. évi LII. törvény].  Az összes közteher 34,5 százalék [Szja tv. 69. § (2) bekezdés a) pont]. Az egyes meghatározott juttatások A Módtv. értelmében 2019-től kizárólag az Szja tv. 70. §-ában felsorolt, nevesített juttatások minősülnek egyes meghatározott juttatásnak, melyek a következők: a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, a cégtelefon magáncélú használata, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba célzott szolgáltatásra - kivéve a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra - befizetett összeg, a munkáltató által szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás, a csekély értékű ajándék, amely 2019-től csak évi egy alkalommal juttatható a minimálbér 10 százaléka erejéig, az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadott is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát), a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem, az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá, az értékhatárt meghaladóan a SZÉP kártya alszámlájára adott juttatás, valamint a rekreációs keretösszeget meghaladó juttatás. Az egyes meghatározott juttatás után fizetendő közteher alapja továbbra is a juttatás értékének 1,18 szorosa [Szja tv. 69. § (2) bekezdés b) pont]. 2019. január 1-jétől a juttatást 15 százalék szja, valamint 19,5 százalék szociális hozzájárulási adó terheli [2018. évi LII. törvény]. Az összes közteher 40,71 százalék. Megszűnik az a lehetőség, hogy a munkáltató belső szabályzat alapján vagy minden munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon adhasson egyes meghatározott juttatásként gyakorlatilag bármilyen terméket, szolgáltatást kedvező közteher mellett. 2019. január 1-jétől hatályát veszti az Szja tv. 89. § (6) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés is, amely alapján 2016. december 31-éig béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat egyes meghatározott juttatásként lehetett biztosítani (pl. iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, Erzsébet utalvány, vagy az iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt költsége). Mindezek alapján 2019. január 1-jétől a béren kívüli juttatásnak, vagy egyes meghatározott juttatásnak nem minősülő juttatások a felek közötti jogviszonyból származó jövedelemnek minősülnek. Adómentes juttatások A Módtv. értelmében 2019-től az alábbi juttatások adómentessége megszűnik: lakáscélú munkáltatói támogatás, mobilitási célú lakhatási támogatás, kockázati biztosítás más személy által fizetett díja, diákhitel-törlesztéshez biztosított munkáltatói támogatás. Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás megszűnésével, valamint a kockázati biztosítás más személy által fizetett díja adókötelessé válásával kapcsolatos átmeneti rendelkezéseket külön tájékoztató tartalmazza. A Módtv2. értelmében továbbra is adómentes juttatásnak minősül: a sportrendezvényre szóló bérlet, belépőjegy, a kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj az adóévben legfeljebb a minimálbért meg nem haladó mértékben, feltéve, hogy a belépőjegy, bérlet – a magánszemélynek ki nem osztott belépőjegyek, bérletek visszaváltása kivételével – nem visszaváltható, továbbá nem adómentes az említett juttatásokra szóló utalvány sem [Szja tv. 1. sz. melléklet 8.28.].